DTA Mühendislik

Web Semineri :
Ağırlık Merkezi ve Atalet Momenti Bilgilerinin Test Tabanlı Yöntem ile Elde Edilmesi

Günümüzde mühendisler için esas zorluk her zaman daha iyi bir ürün geliştirmek değildir. Aynı zamanda, çok kısa süre içesinde ürünü satışa hazır hale getirmeleri gerekmektedir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için simülasyon verileri ile deneysel veriler arasında yakın bir ilişki kurmak gerekmektedir. Simülasyon ve modelleme sürecini hızlandırmak için yapısal bilgiler (atalet momenti ve ağırlık merkezi koordinatı) anahtar role sahiptir. Karmaşık bir yapının yapısal bilgilerini hassas şekilde hesaplamak her zaman mümkün değildir. Bu yüzden, test sonucu elde edilen verilerden yapısal bilgileri tahmin edebilmek ve bu bilgileri doğrulama için kullanıp sonlu elemanlar modelini güncelleyebilmek, ihtiyaç duyduğumuz test ve simülasyon ilişkisini bize sağlar.

Bu web seminere katılarak;
- Ağırlık merkezi ve atalet momentlerinin elde edildiği yöntemler
- Yöntemlerin avantaj/dezavantajları
- Simcenter Testlab Rigid Body Properties arayüzünün temeli olan Mass Line yöntemi
- Uygulama örnekleri

konularında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tarih : 20.03.2019
Saat: 15:00