3D Simülasyon

Anasayfa > Ürünler > Simülasyon > 3D Simülasyon

SIEMENS Simcenter 3D


SIEMENS Simcenter 3D
Simcenter 3D, üç boyutlu modeller üzerinden bilgisayar destekli analizler (CAE) yapabilen, ayrıca test verileri ve sistem simülasyonu ile etkileşimli çalışabilen bir analiz yazılımıdır. Köklü bir endüstriyel tecrübeye sahip Simcenter 3D ile CAD modelinden simülasyon için modelleme, analiz ve detaylı sonuç görselleştirmeye kadar süreci hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar, yapısal, akustik, termal, akış, çoklu cisim dinamiği, kompozit analizleri, optimizasyon çalışmaları ve multi-fizik simülasyonları yazılımın sahip olduğu güçlü çözücüler sayesinde hızlı ve doğru bir şekilde yapabilecektir. Simcenter 3D bütün bu analizleri gerçekleştirebilen bütünleşik tek bir ara yüze sahiptir.
Siemens Simcenter Yapısal Analizler

Yapısal Analizler

Bir parça ya da montajlı bir ürünün maruz kaldığı yüklemelere karşı gösterdiği dayanımın ve titreşimin doğru bir şekilde hesaplanıp anlaşılması bütün endüstriyel alanlarda oldukça önemlidir.
Simcenter 3D, yapısal problemler ile başa çıkabilmek için ihtiyaç duyulabilecek geniş bir çözüm aralığı sunuyor.

Siemens Simcenter Akustik Analizler

Akustik Analizler

Gürültü problemlerinin olduğu, akustik konforun fark yarattığı ürünlerin ArGe çalışmalarında akustik analizler önemli bir yere sahiptir. Üretim öncesinde akustik analizler ile muhtemel gürültü problemleri ön görülüp, çözüm önerileri geliştirilebilir.
Simcenter 3D, FEM, BEM ve Ray akustik teknolojileri ile hem iç hem de dış ortama olan ses yayılımını analiz edebilmektedir.

Siemens Simcenter  NVH Analizleri

NVH Analizleri

Titreşim ve bundan kaynaklı gürültü problemlerinde sorunun kaynağının anlaşılması ve problemin üstesinden gelmek oldukça önemlidir. Transfer yol analizleri ile titreşim ve gürültüye sebep olan tahrik konumu ve yönü belirlenebilir. Katkı analizleri sayesinde gürültüye sebep olan panel, yapısal ya da akustik modların toplam sonuca etkisi hesaplanabilir.
NVH analizlerini destekleyici bir çok hesaplama aracı sayesinde analiz süreçleri kolaylaştırılır.

Siemens Simcenter Pre-test / Korelasyon / Güncelleme

Pre-test / Korelasyon / Güncelleme

Pre-test aracı ile modal test öncesi ivmeölçer ve tahrik konumları öngörülerek hedeflenen mod sayısı için doğru bir test kurulumu sağlanır.
Korelasyon işlemi ile fiziksel ve numerik modal analiz sonuçları MAC, FRAC gibi benzerlik kriterleri ile karşılaştırılarak FE modelin doğruluğu değerlendirilebilir. Doğruluğu az olan FE model üzerinde benzerlik kriterleri hedef alınarak güncelleme yapılabilir.

Siemens Simcenter Yorulma Analizleri

Yorulma Analizleri

Değişken yük altında çalışan parçaların dayanımını değerlendirebilmek için yorulma analizi gerçekleştirilir. Metal malzemelerin, dikiş ve punto kaynak bağlantılarının ve kompozit parçaların yorulma tahmini yapılabilmektedir.
Lineer/Non-lineer zamana bağlı ya da ardışık statik analiz sonuçları üzerinden yorulma analizi gerçekleştirilebilir. Ayrıca titreşim yüküne maruz kalan parçaların hızlandırılmış ömür testleri de sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilebilir.

Siemens Simcenter Çoklu Cisim Dinamiği (MBD)

Çoklu Cisim Dinamiği (MBD)

Karmaşık mekanik sistemlerin çalışma şartlarındaki davranışlarının anlaşılması önemlidir. Rijit ve esnek cisimler ile yapılan mekanik simülasyonlar ile mekanizmaların dinamik davranışı analiz edilebilir.
Simcenter 3D, CAD modelini montaj kısıtlarını dikkate alarak doğrudan çoklu cisim modeline dönüştürme imkanı sağlar.

Siemens Simcenter Termal Analizler

Termal Analizler

Termal analizler, endüstriyel makineler, otomotiv ve tüketici elektroniği gibi büyük bir ürün gurubu için önem arz etmektedir.
Simcenter 3D, ürünlerinizin termal davranışını anlayabilmek ve optimum tasarımı elde edebilmek için sınıfının en iyi termal simülasyon kabiliyetlerine sahiptir.

Siemens Simcenter Akış Analizleri

Akış Analizleri (CFD)

Akışa maruz kalan ürünler üzerinde akışkan ve gazların fiziksel etkilerini hesaplayabilmek gerçek performans değerlendirmesi yapabilmek için oldukça önemlidir. Simcenter 3D, akış ve akışkan yapı etkileşiminin olduğu neredeyse bütün problemleri çözebilen, olan aero-akustik, çok fazlı akışlar, partikül akışı gibi fiziksel olayları analiz edebilen endüstride lider konumda güçlü çözücülere sahiptir.

Siemens Simcenter Multi Fizik

Multi-Fizik

Günümüzde CAE yaklaşımı ile çözülecek kolay bir problemin kalmaması modern mühendislikte karşılaşılan en büyük gerçektir. Endüstrinin taleplerini karşılamak için yalnızca bir akış analizi ya da dayanım analizi yapıyor olmak artık yeterli değildir. Karmaşık endüstriyel problemlerin çözümü için çeşitli mühendislik disiplinlerinin ileri simülasyon teknikleri ile birlikte kullanımını gerektirir.

Siemens Simcenter Kompozit Analizleri

Kompozit Analizleri

Ürünleri daha hafif ancak güçlü hale getirme arayışında üreticiler kompozit malzeme kullanımını tercih ediyor. Ancak kompozit malzemeler ile prototip oluşturmanın maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle kompozit malzemelerin simülasyonu yeni bir ürün geliştirme sürecinde oldukça önemli bir hale gelmiştir.
Simcenter 3D sürekli geliştirilen malzeme modelleri ve eleman tipleri ile kompozit analizleri konusunda lider konumdadır.

Siemens Simcenter FE Modelleme

FE Modelleme

Otomatik ve manuel 1D,2D ve 3D eleman oluşturma tekniklerine ek olarak yükleme ve sınır şartları için çok sayıda özelleşmiş modelleme tekniğine sahiptir. Geometri tabanlı modelleme teknolojisi sayesinde kullanıcılar geometrideki düzenlemeleri hızlı bir şekilde sonlu eleman modeline yansıtabilir. Bu yaklaşım modelleme zamanını büyük oranda azaltırken projenin tasarım iterasyonlarına harcanan zamandan da tasarruf sağlar.

Siemens Simcenter Pre Postprocessing

Pre / Postprocessing

Analiz için model oluşturma ve analiz sonuçlarını görselleştirmeye ayrılan süre oldukça değerlidir. Simcenter 3D ile bu süreyi en aza indirebilirsiniz. CAD ile uyumlu çalışması sayesinde tasarım değişiklikleri analiz modeline hızlı bir şekilde yansıtılabilmektedir. Çoklu CAE solver içermesi ve desteklemesi analizleri yapabilmek için gerekli olan süreyi de en aza indirmiştir. Problem incelemeye yönelik sonuç görselleştirme araçları ile raporlama için oldukça değerli çıktılar alınabilmektedir.

Siemens Simcenter Optimizasyon

Optimizasyon

Beklenen dayanımı karşılayacak şekilde bir parçanın ağırlığı nasıl azaltılır?
Simcenter 3D, bu problemin çözümü için topoloji, geometri ve parametrik optimizasyon kabiliyetleri ile istenen kriterleri sağlayacak şekilde ürünleri optimize etme imkanı veriyor.

Siemens Simcenter Otomasyon

Otomasyon

Simcenter 3D kullanıcılara tekrarlı analiz süreçlerini standart hale dönüştürme ve otomatikleştirme etme imkanı veriyor. Bu sayede karmaşık analiz süreçleri daha kolay uygulanabilir hale dönüşecektir.